• ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) เลียบแม่น้ำชิโรอิชิ

  白石川堤一目千本桜

   

  สนุกกับประสบการณ์ "ชมดอกซากุระ" เลียบแม่น้ำ พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย อาทิ เรือท่องเที่ยว รถสโลปคาร์ ชมดอกไม้!

 • ข่าวสาร

  จะมีการแจ้งช่วงเวลาบานสะพรั่งของดอกซากุระและข่าวกิจกรรมล่าสุดบนเว็บไซต์และ Facebook ของเรา

  เชิญมาเยี่ยมชมเทศกาลดอกซากุระบาน ทุกเดือนเมษายนของทุกปี